Inzendingen

Kunstwedstrijd Vrij!

Kunstwedstrijd Vrij! is gesloten. Het is nu aan de jury om de werken te beoordelen.

30 werken gaan door naar de finale, die op 10 april bij De Krachtcentrale in Huizen tijdens het evenement Vrij! beoordeeld zullen worden, zodat uiteindelijk 1 winnaar overblijft.

De opdracht was om ‘vrijheid’ te verbeelden in een kunstwerk.

Inzendingen kunstwerken

Klik op een afbeelding om deze te vergroten.

#1 Vrijheid is voor iedereen

100cm x 100cm

Acrylverf, gemengde technieken op canvas.

#2 Free to love

210cm x 130cm

Free to love gaat over in vrijheid lief hebben. Een vrouw met vlinders in haar buik. Ze vormt een liefdespaar.

#3 My last sumner of freedom

70cm x 50cm

Acryl en collage op canvas

#4 A Possible Way From Yellow To Blue

16cm x 12cm

Het werk ‘ A Possible Way From Yellow To Blue’ stelt het verlangen naar vrijheid voor. De geelgroene lijnen houden je als toeschouwer ergens gevangen, de blauwe lucht symboliseert de vrijheid. Fijne lijnen in de achtergrond suggereren de contouren van attractieve bergen, maar zouden ook evengoed symbool kunnen staan voor de kleine hindernissen die we als individu op onze weg tegenkomen.
De titel is speels, en doet dromen. Een individu is pas vrij wanneer hij of zij het recht heeft het leven te leiden zoals hij of zij zelf wil. Dit is in de huidige wereld zeer toepasbaar.

#5 Looking up!

100cm x 80cm

Vrij voel ik me als ik naar boven kijk naar de lucht en naast de boomtoppen de oneindigheid van de lucht ervaar.
De andere vormen van vrijheid: politieke, maatschappelijke vrijheid kan ik me wel bedenken, maar niet voelen omdat ik in de gelukkige omstandigheid ben om nooit oorlog of vrijheidsberoving meegemaakt te hebben. Ik weet niet of iemand die deze situaties heeft verkeerd dat ook zo ervaart. Wel denk ik dat als je in de luxe positie verkeert om je te kunnen verliezen in de oneindigheid van de lucht en de natuur dat daar een gevoel van vrijheid in zit. Daarom dit schilderij.

#6 Endless Pavement

100cm x 140cm

Vrijheid in waar je kunt gaan en staan, wie en wat je wilt zijn en vanuit divers perspectief bezien.
De tegels, lijnen, kleuren en verbindingen geven aan dat er oneindige mogelijkheden zijn om vrijheid in te vullen en er gebruik van te maken. Omvang/grootte (het kleine driehoekje) is hierin van geen belang, het driehoekje legt focus en geeft focus (hoe klein dat driehoekje in dit doek ook is) en als je het driehoekje eenmaal ziet, geeft het nieuwe perspectieven/mogelijkheden en wegen te gaan! Denk, voel en doe in vrijheid!
Zo is dit doek (acryl, pasta, structuur op canvas 100×140 cm) bedoeld. Zie, ervaar en beleef vrijheid vanuit eenvoud, mathematisch perspectief en oneindige mogelijkheden.

#7 Floating Flying on natural resources

100cm x 140cm

Vrijheid en perspectief bezien vanuit een van de grootste natuurlijke resources die er zijn op onze aarde, “lucht”.
Je kunt dit doek bekijken vanuit het grond perspectief en vrijheid en ruimte ervaren, je kunt je ook bedenken, wat je kunt zien en ervaren vanuit het lucht perspectief. Dat geeft dit doek in zijn eenvoud haar kracht. Oneindige vrijheid, kracht, eenvoud, inzicht…
Vrijheid is in onze ziel, ook als die vrijheid er niet (altijd) is in de wereld om ons heen, draag die vrijheid uit in je zijn en verleg hiermee alle grenzen/beperkingen/oordelen…
Zo is dit doek (acryl/olieverf op canvas 100×140 cm.) bedoeld. Ervaar de simpele vrijheid en kracht van ruimte in en om ons heen en om jezelf heen.

#8 Vrijheid, het streven

80cm x 80cm

Vrijheid is een proces.
Ik merk dat we in coronatijd nog meer in schermpjes leven en ik vraag me af of dat echt leven is. Is echt contact niet beter? Door echt contact raak je geroerd, binnenin en het geeft kracht. Het mobieltje staat ook voor druk van de maatschappij. Deze druk van buiten af; verwachtingen, meningen over wat belangrijk zou zijn en waar je aan moet voldoen om waardevol te zijn, kan mensen vervormen van hoe ze bedoeld zijn.
Vrijheid is een proces. In de wereld kunnen we nooit volledig vrij zijn.
Vrijheid is ook niet hetzelfde als grenzeloosheid. Voor mij is vrijheid keuzes kunnen maken met richting naar wat echt belangrijk en waardevol is.
Vrijheid is iets om je naar uit te strekken. Laten we richting het licht gaan. De hand staat voor mij symbool voor Goddelijke liefde , naastenliefde, scheppende liefde. Is dat niet het meest waardevol ? Creëren in liefde en elkaar opbouwen? Ik denk dat elk mens bedoeld is om te leven met richting naar het licht. Ik denk dat we dan als mens het beste bloeien.

#9 Free of Auschwitz

40cm x 50cm

Eva Mozes Kor is een holocaust overlevende. Ze is de helft van een “Mengele Tweeling” en heeft in meerdere documentaires gesproken over de mensonterende experimenten waar zij en haar zusjes in Auschwitz aan werden blootgesteld. Ze baarde opzien door Oskar Groning, de “boekhouder van Auschwitz” te vergeven en zelfs Mengele en daarmee de nazi’s, een daad die haar door andere holocaust overlevenden kwalijk werd genomen. Ze verklaarde dat vergeving een groot kado aan zichzelf was, omdat het haar bevrijdde van haar tragische verleden. “I was free of Auschwitz, and I was free of Mengele.”
Voor mij geeft het aan dat vrijheid vele vormen kent. Vrijheid kan je ontnomen worden, maar de hoogste vorm van vrijheid zit in je hoofd. Het portret dat ik van Eva Mozes Kor gekozen heb verwijst daarnaar. De diepste lagen van het schilderij zijn niet meer zichtbaar, maar bevatten verwijzingen naar de gruwelijkheden van de holocaust.

#10 Jongen !

60cm x 40cm

Het schilderij spreekt voor zich !

#11 Echte vrijheid ?

60cm x 40cm

Jongen liggend in het gras !

#12 fragiel

50cm x 60cm

Soms worden we beroofd van onze vrijheid. Door anderen of door ons zelf omdat we niet durven zijn zoals we zijn…….

#13 Onbevangen

40cm x 50cm

Dit is mijn nichtje Romee. Zij doet wat ze wil, kleedt zich zoals ze wil en is zich niet bewust van de blik van anderen.
Een kind kent geen gedragscodes of beperkingen in zijn of haar vrijheid.
Tenminste: niet in het rijke, vrije westen.
De onbevangenheid van een kind zou norm moeten worden in plaats van herinnering.
Doen wat je wilt, waar, wanneer en hoe. Alleen wanneer kinderen overal ter wereld zo kunnen leven zijn we vrij.

#14 Zo vrij als een vogel in de lucht.


Zo vrij als een stormvogel, zal de mens nooit zijn.

#15 Sunday morning

110cm x 80cm

Charcoal on canvas

#16 WEES

30cm x 21,5cm

Deze tekening, gegoten in epoxy linkt enerzijds aan de Pacific Garbage Patch die bestaat uit een mix van slecht afbreekbare petroleumderivaten, waardoor de oceaan, als grootste aaneengesloten ecosysteem eigenlijk een grote soep van plastiek geworden is.
Anderzijds verbeeldt deze tekening de regelmatig vergeten keerzijde van vrijheid. Namelijk; de afwijzing en het alleen-zijn die jammer genoeg al te vaak met een minder conforme levenswijze of identiteit gepaard gaat.
Dit kan gaan over mensen van een andere origine, de holibi-gemeenschap… tot zij die, om welke reden ook, zich alleen voelen binnen ons sociaal kluwen van (in)gestelde mensengroepen die we, hoe paradoxaal ook, samen(?)leving noemen. Het zou een slechte grap moeten zijn. Jammer genoeg is het nog steeds een bittere realiteit.

De titel ‘WEES’ kent binnen ons Nederlandstalig taalbestek verschillende lezingen. Daar het als imperatief van ‘zijn’ een warme oproep is om ‘gewoon’ te mogen zijn zoals je bent, wie je bent, hoe je je voelt, staat het ook in schril contrast met ‘een wees’, iemand die achtergelaten of uitgestoten wordt.
Omdat mijn gehele zijn, doen en laten al jaren in het teken van kunst staat, krijg ook ik niet zelden met afkeuring en exclusie te maken. Dat zelfs zoiets moois als liefde, toewijding en passie kan leiden tot ongenoegen en uitsluiting, doet me gruwelen van nog ingrijpendere en invasieve vormen van maatschappelijke uitsluiting. Diversiteit zou als geschenk op de troon van eerbiedwaardige zaken moeten pronken.
Vandaar deze tekening en mijn motivatie om aan deze genereuze wedstrijd VRIJ! mee te doen én, hoe klein ook, iets bij te dragen aan de inclusie-gedachte en het sociaal gedachtengoed. Bedankt!

#17 Between the edges

50cm x 70cm

Je ziet een abstract werk. Aan de randen van het werk staan twee donkere stroken die afgescheurd lijken. Op het donker zie je witte lijnen: het zijn afdrukken van vegetatie in witte inkt. Het doet denken aan takken waar nog een laatste restje sneeuw op ligt.
Tussen de randen is het leeg. Je ziet het wit van het papier zelf, omgeven door een stralend helder citroengeel. De lege ruimte tussen de randen wordt als het ware uitgelicht. Je kan het ervaren als een open ruimte waar je blik in kan verdwijnen, maar ook als een verblindend licht.
Het werk is gemonteerd op een iets kleinere foam-plaat van 0,5 cm dik, waardoor het werk los van de muur lijkt te komen.

Tussen de randen – voorbij onze grenzen, onze restricties – ligt een vrij gebied. Hoe deze vrijheid ervaren wordt is echter niet voor iedereen gelijk. Maar hoe ongrijpbaar het ook is: het is kostbaar, het waard om uitgelicht te worden.

#18 Fly Freedom

53cm x 73cm

Dit werk werd gemaakt op papier. Het is getekend en geschilderd met acryl en Chinese verf. Soms voelt men zich gevangen in zijn eigen lichaam, in de eigen leefwereld met frustraties en beperkingen. Het gevoel dat je tegen een muur botst en botst en botst en telkens weer teruggekaatst wordt…. tot je de kracht hebt om de versmachtende bel te doorbreken. Vliegen naar een nieuwe horizon, nieuwe kansen grijpen en durven springen of…vliegen. FLY FREEDOM and don’t look back

#19 Kleur

21cm x 29,7cm

Voor mij betekent vrijheid dat je mag zijn wie je bent hoe je er ook uitziet of je bruin paars groen geel rood of wat dan ook voor kleur bent het maakt niet uit als jij je er maar prettig bij voelt

#20 Freedom

120cm x 60cm

Het leven is als een schaakspel.

Door te durven het spel van het leven te spelen creëer je vrijheid

Allen Rufus zegt “We worden elk stuk in het spel dat leven heet!”

#21 The chimes sound

100cm x 90cm

Olie op doek – Hier stapt een vrouw (ja het is een vrouw- maar leeftijd heeft geen gezicht meer) naar de rand van het doek, naar de donkerte toe. Ze kijkt je recht aan, want er is geen angst meer, alleen rust en kennis van hoe zij de wereld kent. Ze is vrij van de wereldse bagage en stapt ervan weg. De vissen onder haar voeten en het donkere waar ze naartoe stapt is de rijkdom die ze heeft en het gevoel nu echt vrijuit te mogen leven. Het donkere is niet iets negatief – het is de wedergeboorte van zichzelf. de vrijheid, los van alles dat we als mens meedragen over de jaren.

#22 First impression

130cm x 100cm

Dit is het portret van een blinde straatmuzikant die zomer en winter te vinden was in de hutongs in China, Hij bespeelt de Erhu, een Chinees strijkinstrument, en neuriet zachtjes het lied mee. Zoals overal ter wereld worden deze mensen uitgebuit door ‘gangs’. Ze worden ‘s morgens afgezet in de stad en pas laat ‘s avonds terug opgehaald, met als taak te bedelen. En toch was hij steeds aan het glimlachen, weg in zijn wereld dankzij zijn connectie met muziek.

#23 los

70cm x 120cm

De vrijheid waarvan jonge meisjes in
onze maatschappij hopelijk ! kunnen genieten.

Oiieverf op doek .

#24 All colours Matter

60cm x 90cm

Vrijheid is voor iedereen, ongeacht sexe, gender, kleur, en afkomst en plek waar je wieg heeft gestaan.
Vrijheid voor de ander, zou ons altijd een ‘zorg’ moeten zijn.

#25 Care for Freedom

70cm x 90cm

Vrijheid is een dun lijntje, waarop het vaak lastig balanceren is.
Vrijheid voor de een is niet automatisch vrijheid voor de ander. En toch impliceert vrijheid, altijd een verhouding tot de ander.
Individuele vrijheid kan niet bestaan zonder het welzijn van de ander te beogen.

#26 “STORMEN IN DE WERELD”

190cm x 150cm

Door stormen in de wereld, vluchten mensen weg en betalen veel voor een overtocht naar vrijheid.
Het werk laat zien, dat ouderen en kinderen in een bootje van gevouwen papieren geld stormen doorstaan om uiteindelijk te stranden in een wereld waar de vensters voor hen openstaan.
In het linker raam een haiku: Stormen getrotseerd, Gestrand vol hoop voor leven, Tocht van uitputting

#27 Bevrijd

60cm x 80cm

mixed media epoxyink on canvas

#28 Being me

50cm x 70cm

Als moeder van twee puber kinderen probeer ik mijn kinderen zo veel mogelijk mee te geven dat ze VRIJ zijn om te zijn wie ze willen zijn.
Door middel van dit werk probeer ik te laten zien dat die vrijheid niet voor iedereen vanzelfsprekend is. De jongere die hier afgebeeld is laat zien wie hij/zij echt is, Maar helaas niet zonder slag of stoot.. Het verwijderen van de tape van de mond staat hier symbool voor vrijheid.

#29 ‘Skipping in joy’

50cm x 70cm

Olie op doek

Het schilderij is gebaseerd op de foto die op 08/21 de wereld rond ging.
Het Afghaans meisje arriveert samen met zijn familie op de luchthaven in België.
Het beeld toont het geluk van diegene die tijdig uit Afghanistan konden ontsnappen van de Taliban.

Ik schilderde het meisje aan de zee als symbool voor de vrijheid. Bevrijd van de Taliban.

#30 Vrijheid

100cm x 120cm

Wie zich opgesloten voelt telt de dagen in gevangenschap. Maar in elke blinde muur is een raam te ontdekken dat uitzicht biedt op vrijheid.
Gemengde techniek.

#31 Vrij en onverveerd

100cm x 120cm

De titel verwijst naar een volkslied, naar een prins die onbuigzaam de vrijheid tegen duistere krachten verdedigt.
Gemengde techniek.

#32 Vrijheid

75cm x 55cm

Digitaal getekend, uit het niets begonnen en mijn inspiratie gewoon gevolgd . Volledig eigen ontwerp! De mens die eindelijk de weg naar de vrijheid vindt!

#33 Is vrijheid onbereikbaar?

120cm x 90cm

Met het kunstwerk hoop ik dat het Syrische jongetje Aylan dat verdronken is niet vergeten wordt. Hij staat voor mij als symbool hoeveel risico vluchtelingen nemen om in vrijheid te kunnen leven. De boot die leeg is staat voor mij als symbool dat er niemand was om dit jongetje te beschermen. En dat wij in Europa het laten gebeuren dat mensen verdrinken op zee. Leven wij niet de vrijheid om dit te voorkomen? Aan de rechterkant komt het licht door de wolken dit is de plek waar de boot heen vaart. Het licht symboliseert voor vrijheid en de dood..

#34 Les couleurs d’Hastière avec un verre

83cm x 57cm

Arne Vanka Bolé is een artiest die zich niet alleen volledig heeft geweid aan de schilderkunst, hij is er aan verslaafd en kan niet zonder kleur. Hij werkt in de Neo-Kubistische stroming, een stijl geïnspireerd op het Kubisme maar dan nog moderner en nog abstracter..
Zijn werk bestaat voornamelijk uit stillevens en naaktschilderijen, telkens komen dezelfde vrouwen uit verschillende van zijn affaires terug in zijn werk, net zoals de flessen wijn en pastis die dagelijks zijn leven beïnvloeden.

Het werk “Les couleurs d’Hastière avec un verre” is een werk dat de kunstenaar heeft gemaakt na zijn kort verblijf in Hastière. Hij heeft daar zijn kleuren pallet drastisch veranderd en weg waren de donkere tinten tevens als de strijd tegen alcohol.
Eens terug in zijn atelier opende hij terug de fles maar de warme herfst tinten zijn gebleven. Dezelfde avond nadat hij terug was in Mechelen stond de schets voor dit werk op het canvas en enkele weken later was het af.
Zoals hij vertelde aan een vriend: ” Na een week te staren op deze berg werd alles zo veel dromeriger ” , ik vind dit een zeer mooie manier om uit te drukken dat je over de donkere periode in je leven bent.

#35 #metoo

220cm x 80cm

techniek: olieverf, grafietpotlood en bladgoud op canvas.

Het schilderij is een zelfportret.
In 1988-89 heb ik een jaar in Israël gewoond en gewerkt als bloemist. Destijds was ik een jonge vrouw van 22 jaar. De partner van Juta (de eigenaresse van de bloemenwinkel waar ik werkte) heeft mij verkracht. Ik woonde tijdelijk bij hun in huis. De ruimte waar dit gebeurde was mijn slaapkamer, een lange smalle kamer met aan de zijkant kasten met louvredeurtjes. Deze louvredeurtjes komen terug in het schilderij. Op het schilderij draag ik een kettinkje met de Davidsster, wat verwijst naar mijn tijd in Israël en het feit dat mijn aanrander een joodse man is. Ik wankel nog enigszins op mijn benen, mijn handen in elkaar. goudenring. De uitdrukking op mijn gezicht is bijna emotieloos maar ook chaotisch. Ik sta in mijn ondergoed, hierin geef ik mij ‘bloot’ maar ook weer niet helemaal. Het kleurcontrast is oranje en blauw, zowel koude als warme kleuren. Mijn hoofd heb ik blauw geschilderd waarmee ik wil aangeven dat ik mijn hoofd koel probeer te houden. Mijn handen zijn in warm oranje geschilderd, daar vloeit, net als naar mijn kruis, de energie naar toe.

Het schilderij laat het verleden en het heden zien, verwerking van een verkrachting en wat ernstig genoeg miljoenen vrouwen nog steeds over komt.
Ik voel geen haat of woede (meer), ik voel me vrij.
Het schilderij laat mijn kwetsbaarheid zien. . De vrijheid die we hier in Nederland kennen om hierover te praten en in mijn geval te kunnen schilderen is een groot goed.

De kracht van het schilderij is ‘Een heftige ervaring omzetten naar iets positiefs”
Nb van dit echtpaar heb ik op mijn 23e verjaardag aquarelverf gekregen. Met de aquarellen die ik in Israël met die aquarelverf heb gemaakt ben ik bij terugkomst uit Israël toegelaten tot de kunstacademie in Maastricht.

#36 Dansende engelen in Kabul

40cm x 40cm

Ik heb dit schilderij in de zomer van 2021 gemaakt, met 2 vriendinnen in gedachten. Het volgende heb ik toen geschreven:

Voor A…. & A…..,

Ik kan me niet voorstellen hoeveel pijn jullie de afgelopen dagen hebben moeten voelen over het kwaad dat wederom over Afghanistan heerst. Het land waar jullie zijn ontstaan, maar nooit de mogelijkheid hebben gehad om echt te leren kennen. Die kans is jullie toen met barbaars geweld ontnomen.
Het is hartverscheurend om te zien dat er een nieuwe generatie zal moeten vluchten, net zoals jullie toen jaren terug.

De ideologie van de Taliban is walgelijk en voornamelijk hun visie over de rol van een vrouw is mensonterend.
De regels en klederdracht die de Taliban opdringt heeft maar één doel en dat is het dehumaniceren van de vrouw. Want hoe kan je nog empathie voelen voor een wezen die je niet meer ziet? Een onzichtbare schim die wel ademt, maar niet meer leeft.

Ze onderschatten het vrouwelijke geestvermogen en begrijpen niet dat het juist dat is, wat zij nodig hebben om Afghanistan op te bouwen tot het paradijs wat het zou kunnen zijn.
Alleen jullie twee hebben dat al bewezen.
Jullie wisten te ontkomen en groeiden hier op tot 2 prachtige, intelligente en krachtige mensen.

Ik schilder nu niet vanuit het gevoel van wanhoop en geweld, want angst geeft de onderdrukker macht.
In plaats daarvan geeft de kwast blijdschap, warmte en schoonheid weer. Een ware representatie van de Afghaanse vrouw.
Kleuren van hoop voor degene die achter blijven. Hoop laat dromen en laat harten branden. Vuur dat uiteindelijk revoluties en vooruitgang ontketend.

Jullie leiden de kwast en vormen de kleuren voor de Afghaanse vrouwen. Zij die ooit weer in vrijheid zullen dansen als engelen van Kabul. De werkelijke boodschappers van een God.

#37 “Innerlijke Vrijheid”

90cm x90cm

Ik heb dit schilderij geschilderd op een doek van 90×90 cm met acrylverf.

#38 vrij is: de schuilkelder kunnen verlaten

70cm x90cm

Trap in een schuilkelder waar schaars licht in valt en een aantal treden te gaan om weer vrij te zijn.
schilderij acryl

#39 Confinement – Veterinary Clinic I

42cm x47cm

Olieverf op linnen

Het belang van vrijheid wordt misschien pas echt duidelijk als zij onder druk komt te staan en niet meer vanzelfsprekend is.

#40 ‘Vrij me’

120cm x120cm

Het schilderij is met acrily gemaakt
het is bij het atelier gemaakt van stichting Zideris (zorgorganisatie voor verstandelijk gehandicapten)

Ik maak graag landschappen, probeer portretten, dieren, bloemen in vazen. gebouwen en stadsgezichten.
Met mijn opa die kunstchilder was ging ik regelmatig naar het museum, voor Picasso en Miondriaan.
Als ik het moet zeggen, met een muziekje aan geeft schilderen vooral rust. Dan vergeet ik de tijd.

#41 Kinderlijk vrij

50cm x70cm

In de zomer van 2021 mochten Syrische vluchtelingetjes, vanwege de hittegolf in Wenen, van de brandweer spelen met de brandspuit. De wijze waarop dit kind uitbeeldt hoe bevrijdend dat aanvoelde en ze even weer echt kind kon zijn zonder angst te voelen, trof mij zeer.

#42 Vrijheid

75cm x55cm

Sommige mensen durven niet te ontmoeten. Voelen de vrijheid niet.
De een voelt de vrijheid wel door te willen zijn zoals ze zelf willen. De mens wil de vrijheid ook voelen door elkaar te ontmoeten, te reizen of te vluchten om vrijheid te krijgen.
Gemaakt met spuitverf , acryl, pen op papier.

#43 maas

150cm x165cm

Schilderij, met het thema vrijheid, door te de mazen van net.

#44 Opgesloten tijdens Corona

50cm x70cm

Tijdens eerste lockdown mochten Opa’s en Oma’s geen bezoek van hun kleinkinderen en omgekeerd. Toen waren “raambezoekjes” de enige mogelijkheid om elkaar te zien.

Doek is beplakt met mondkapjes en daarna beschilderd met Acrylverf.

#45 Vrijheid een kostbaar goed!

50cm x70cm

Dit schilderij is gemaakt om 75 jaar vrijheid te vieren!

Ik hoop dat zo iets verschrikkelijks als de tweede wereld oorlog NOOIT meer zal gebeuren.

#46 The monkey off your shoulder

90cm x120cm

Freedom is a state of mind. Het gevoel dat alleen jij bepaalt wat je doet, waarom je het doet, wanneer je het doet. Zonder dat dit ontaardt in egoisme en het overschrijden van andermans grenzen. Te vaak nemen we het aapje van de ander op onze schouder. Omdat we aardig willen zijn, omdat we ons gedwongen voelen, omdat we bang zijn voor de reactie van de ander.

#47 Berkenlaan

160cm x160cm

Mijn werk staat voor de nieuwsgierigheid en dromerige ontdekkingslust die we hadden als kind. Het opent een wereld die mede ingevuld wordt door het innerlijke kind van de kijker. De ultieme vorm van imaginaire vrijheid

#48 Travel in mind

100cm x120cm

Mixed media op canvas, handgemaakt wandtapijt
De grootste vrijheid is vrij kunnen denken, daar begint alles mee, zorgt voor vrij zijn in je zijn.

#49 Run world

200cm x175cm

Olieverf op canvas, tot wandtapijt gemaakt.
In je verbeelding ben je vrij, vlieg je naar de maan, ren je als een paard, de mooiste van de planeet,…
Keep on dreaming baby!

50# Sweet sisterhood

195cm x152cm

Olie op canvas

Waar ik me echt vrij voel is in een innige vriendschap waarbij het niet uitmaakt hoe we eruit zien of wat we kunnen. We staan samen op de piëdestal en genieten.

#51 Female freedom

70cm x120cm

Spread your wings and fly, everybody was born naked. Experience life and embody your power.

#52 Umbrella Street!

90cm x70cm

Vrijheid

Gun me mijn fouten
mijn woede,
de schaamte ,
het hele pakket .
Ik leer door te falen,
Geloof me,
ik groei als jij niet op me let .

#53 Flow like water

100cm x100cm

Zelfs een gevangene, vastgeketend in zijn cel, of iemand die juist emotioneel vast zit in een bepaalde situatie, kan vrij zijn. Hij of zij kan er voor kiezen aan iets anders te denken. Een betere toekomst voor te stellen. Iets om naar toe te werken. Die vrijheid van denken biedt rust. Rust die ook toe te schrijven is aan de golven van de zee of het stromend water van een rivier. Het stevent vastberaden in een eigen gekozen ritme op het doel af. Niet gehinderd door datgene wat onverwacht in de weg lijkt te staan bv een boot, een vis of een pier. Dat wil ik zeggen met dit schilderij: accepteer wat tussen jou en je doel lijkt te staan en vind je eigen weg, in je hoofd, in vrijheid.

Het kunstwerk ‘Flow like water’ is geassembleerd met repen textiel die daarna zijn geschilderd. Het geeft een authentiek, ambachtelijk en levendig beeld wat natuurlijk het beste tot zijn recht komt bij een fysieke schouwing. Het is specifiek gemaakt voor de wedstrijd Vrijheid.

#54 Onschuldig Rood

62cm x93cm

De klaproos is het symbool van de eerste en tweede Wereldoorlog. Met het dragen van een ‘poppy’ klaproos herdenken de Britten de slachtoffers van de eerste en tweede Wereldoorlog.

Bij het graf van een soldaat
kleurt een bloem felrood.
hier sneuvelden de dromen,
hier vloeiden bloed en dood.

Jaartallen, gekerfd in’t kruis
dat hier al jaren post,
onthullen pijnlijk duidelijk
wat onze vrijheid heeft gekost.

Gedicht van Irma Moekestorm

#55 Foi Na Cruz

131cm x113cm

Foi Na Cruz

Inkt en acryl op canvas 131 x 113 x 2,5 cm

#56 I bought you flowers

200cm x140cm

I bought you flowers

inkt & acryl op canvas 200 x 140 cm

#57 You never pick up the phone

50cm x70cm

You never pick up the phone

Acryl en inkt op papier 50 x 70 cm

#58 Relaxing

24cm x18cm

Oil painting on Canvas

#59 Free to live

120cm x100cm

pasteltekening

#60 Feminine energy

100cm x100cm

De wereld zal vrijheid ervaren als er een juiste balans is tussen de mannelijke en vrouwelijke energie.
Maria Magdalene symboliseert de vrouwelijke energie.
Zij is altijd “weggestopt” geweest en nu is het tijd om haar te laten stralen.
Ieder mens heeft in zichzelf mannelijke en vrouwelijke energie, de kunst is om deze in balans te brengen.
Dit kan over andere door delen van jezelf aan te kijken, die misschien niet zo mooi zijn. (Denk aan egoïsme, prestatiedrang enz)
In het schilderij zie je dat de ene helft van het gezicht “mooier” is dan de andere helft. Beide kanten durven zien van jezelf maakt je uiteindelijkeen mooier mens.
Een dus daarmee een mooiere wereld.
Vrijheid zit in jezelf🙏🌏🍀🌟

#61 voltooid leven

100cm x100cm

Oliepastel en acrylverf op doek.

Het werk verbeeld mijn ode aan het lange en kleurrijke leven van mijn moeder.

Mijn moeder is fysiek en mentaal fit genoeg om van haar leven te genieten en dat doet ze. Echter als ze morgen dood gaat vind ze dat prima omdat zij vindt dat haar leven voltooid is.

Ben je vrij om te zeggen dat je leven voltooid is. Of is je leven pas voltooid als je dood bent?

#62 Ruimte

100cm x100cm

Tweeluik van mdf is bewerkt met de stiptechniek.( geïnspireerd door de Aboriginal dotpaintings). De ruimte ertussen symboliseert voor mij het gevoel van vrijheid .
Gewoon mogen maken wat ik wil .
Mogen zijn wie ik ben en dat dat goed genoeg is.

#63 Vrij zijn

100cm x80cm

Een desolaat donker landschap. Symbool voor hoe ik me kan voelen. Maar vanuit de donkerte kun je als een vogel naar het licht vliegen. Zonder grenzen, zonder beperkingen

#64 Save the planet!

65cm x50cm

Deze opdrachten heb ik gemaakt bij De nieuwe Academie Crejat, te Alkmaar. Ik heb hiermee geexposeerd met de groepstentoonstelling “Vrijheid” gedurende het project “levenslicht” van Daan Roosengaarde. (14 febr-27 febr 2020).
Dit werk is geïnspireerd op de vrijheid van meningsuiting en de klimaatdemonstratie op het Malieveld in Den Haag Najaar 2019) waar mijn dochter op 16 jarige leeftijd aan heeft deelgenomen.
Ik heb deze schilderijen gemaakt met acrylverf dmv het toepassen van (af)druk technieken op papier.

#65 Save the planet! (4)

65cm x50cm

Deze opdrachten heb ik gemaakt bij De nieuwe Academie Crejat, te Alkmaar. Ik heb hiermee geexposeerd met de groepstentoonstelling “Vrijheid” gedurende het project “levenslicht” van Daan Roosengaarde. (14 febr-27 febr 2020).
Dit werk is geïnspireerd op de vrijheid van meningsuiting en de klimaatdemonstratie op het Malieveld in Den Haag Najaar 2019) waar mijn dochter op 16 jarige leeftijd aan heeft deelgenomen.
Ik heb deze schilderijen gemaakt met acrylverf dmv het toepassen van (af)druk technieken op papier.

#66 Protest!

30cm x40cm

Deze opdrachten heb ik gemaakt bij De nieuwe Academie Crejat, te Alkmaar. Ik heb hiermee geexposeerd met de groepstentoonstelling “Vrijheid” gedurende het project “levenslicht” van Daan Roosengaarde. (14 febr-27 febr 2020).
Dit werk is geïnspireerd op de vrijheid van meningsuiting en de klimaatdemonstratie op het Malieveld in Den Haag Najaar 2019) waar mijn dochter op 16 jarige leeftijd aan heeft deelgenomen..
Ik heb deze schilderijen gemaakt met acrylverf dmv het toepassen van (af)druk technieken op papier.

#67 Overgave

60cm x40cm

Vrijheid begint bij totalen overgave, het denken loslaten, optimaal voelen, beleven en waarnemen van je ik.
Van binnen naar buiten zwevend in zelf liefde laat je al je gedachte achter je. Voel je vrij in je zelf, in al je emoties.

#68 Create your own happy place

21cm x29,7cm

Mijn werk staat voor de vrijheid die elke kunstenaar heeft om zijn eigen universum te creëren. Dankzij creativiteit kunnen we een Ik unieke wereld vertegenwoordigen waarin alles mogelijk is, zonder beperkingen van logica, wetenschap, realisme of zwaartekracht … het enige dat nodig is, is een potlood en een stuk papier, en alles wordt mogelijk!

#69 My life is joy, but …

50cm x70cm

Vrijheid is een waarborg voor een betekenisvol leven, maar er zijn doorlopend bedreigingen.

#70 de gedachten van vrijheid

80cm x60cm

Omdat ik al eenling niet in staat ben de wereld vrijheid te beïnvloeden, begin ik klein . Ik denk dat een groot deel van vrijheid in je hoofd zit . Als je met je gedachten al een gevoel van vrijheid kan creëren door negatieve gedachten te vergeten en mogelijkheden te zien, ben je al een stuk op weg.. Dit gevoel van vrijheid in je hoofd heb ik duidelijk gemaakt in dit schilderij. De cirkel is het hoofd ,de trap de ontsnapping en de beweging van de verf zijn de gedachten.

#71 zielenreis/ soul journey

250cm x210cm

Vrijheid en vrij zijn betekent voor mij dat ik elke dag de keuze kan maken hoe ik met omstandigheden omga.. Dat het op deze manier betekenis geven aan dat wat zich voordoet een voorwaartste kracht genereert. In een beperkende coronatijd waarin geluk, verdriet, zorgen en rouw op mijn bordje lagen, waarin een mentale gevangenis dreigde en invloed had op mijn inspiratie ging ik op een moment van vertwijfeling een commitment met mezelf aan om in 100 dagen 100 portretten te schilderen. #the100dayproject.
Wiebelig van start, op 31/1 zonder plan, euforisch geëindigd op 10/5 2021.
Alles is voorbij gekomen zowel qua inspiratie als confrontatie met mezelf,. Het heeft geresulteerd in een persoonlijke reis waarin 100 kunstwerkjes onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en die ik daarom dan ook als 1 werk presenteer.. Het een werk luidde het andere in. Elke dag opnieuw inspiratie in het moment. De teksten en quotes waarmee ik elke dag afsloot ben ik aan het verwerken in een “reisgids.” Alles is in detail terug te vinden op mijn openbaer instagramaccount: marijke_hegeman

voorbeeld hiervan:
Day 17/100 #the100dayproject
Nadine Gordimer, zuid Afrika (1923-2014). Schrijfster, vele prijzen waaronder in 1991 Nobelprijs voor literatuur.
Als schrijfster was het haar engagement om de werkelijkheid op een integere wijze te verkennen en verborgen aspecten bloot te leggen. Haar voortdurende inzet voor de vrijheid van meningsuiting maakte dat haar boeken in eigen land regelmatig verboden werden. Ze was een progressieve blanke, negeerde in de jaren 50 en 60 de apartheidswetten en werd later door blank hierom, en door zwart vanwege haar huidskleur gemarginaliseerd. Het heeft haar nooit bang gemaakt en weerhouden te schrijven.
Quotes:
“Everyone ends up moving alone towards the self”
“The truth isn’t always beauty,but the hunger for it is”
Acrylic on paper

#72 De Rode Schoentjes

80cm x100cm

Olieverf, acrylverf, spraypaint en softpastel op canvas.
Wat vrijheid voor mij betekent is niet in een woord of beeld samen te vatten. Daarom ben ik zo vrij geweest van dit schilderij een visueel spektakel te maken, zowel in vorm en beeld als in kleur. Een schilderij dat vrijheid ademt, op alle fronten. Een erg persoonlijk schilderij waarin ik mezelf heb afgebeeld als kind, en als volwassene , in de huid van Marianne. Als kind kies je niet waar je geboren wordt. In welk land, welk gezin, welke religie. Welke weg je zal gaan bewandelen, ligt nog niet vast, maar veel aspecten van waar je in opgroeit draag je met je mee zowel in het klein (gezin) als in het groot (land, cultuur), Ook ben ik zo vrij geweest mezelf af te beelden als Marianne. In dit geval niet met de Franse vlag, maar met een fles drank, die ik krachtig en trots leeg giet. Staand voor de alcohol verslaving waar ik mee kampte. Dansend op de 5e symfonie van Beethoven. (vrijheid in morse) Op rode schoentjes die maar blijven dansen. Verlost zijn van een verslaving is vrijheid. Schilderen is vrijheid. beseffen dat je een grote bofkont bent is vrijheid. En over dit schilderij valt nog veel meer te vertellen, wat ik met graagte wil zou willen doen.

#73 Kwetsbare vrijheid

60cm x80cm

Vrijheid, tastbaar gevleugeld geluk,
fragiel soms, als een zeepbel,
in de vrije vlucht mogen kiezen,
met één prik alles uiteen laten spatten,
geleidelijk laten opgaan in het universum,
of omarming bevlogen kleurrijke kwetsbaarheid.

Acryl op Canvas

#74 Veiled yet Free

34cm x51cm

Ik keek naar een schilderij van Breitner “Aan Boord” (1897) en dit werd mijn variant:
het dubbele gevoel van onzichtbaar zijn, maar wel samen op reis:
ultiem gevoel van vrijheid.

#75 Ultieme vrijheid

30cm x40cm

Misschien is hoop wel de ultieme vrijheid. In de meest beklemmende situaties geeft hoop je vrijheid te dromen over een betere toekomst. Dit werk is ontstaan uit negatieve emoties, maar tijdens het maken brak door de vrijheid van het papier in mijzelf steeds meer hoop door.

Materiaal: Acrylverf en potlood

#76 Toni Morrison, uit de serie “Sterke Vrouwen”

120cm x120cm

Tony Morrison was de eerste zwarte schrijfster die de nobelprijs voor litteratuur ontving in 1993
Zij is de eerste schrijfster die het leven als Afro Amerikaan en als vrouw in het Amerika van nu omschrijft en komt als docente en schrijfster heel erg op voor de bewustwording en eigenwaarde van de vrouwen en de gelijkheid van man en vrouw.
Ik heb haar portret vrij geïnterpreteerd en er een tekst van haar bij in beeld gebracht die het bewustzijn en vrij voelen als vrouw stimuleert! De sterke kracht die zij uitstraalde als vrouw, wou ik overbrengen naar de vrouwen van nu., het zich VRIJ voelen om de eigen levensweg te durven volgen.
Olieverf op doek.

#77 Bipolair

60cm x60cm

Hier trachtte ik de strijd van de meeste vrouwen , tussen zichzelf zijn en zich aanpassen aan de omgeving, uit te beelden. Een deel van ons is vrij in gedachten en beleving en een deel blijft gebonden aan beperkingen vanuit het “pleasen” aan omgeving en maatschappij! De wijzende vinger: aan jou de keuze!
Olieverf op doek.

#78 Freedom is Meaningful / Vrijheid is Veelbetekenend

100cm x100cm

Vrijheid is veelbetekenend. Het is alomvattend, essentieel, bijzonder en blij. En nog veel meer.
Vrijheid is als onbelemmerd ontplooien. Het wil in elk wezen levend zijn, maar is of kan dat niet altijd.

#79 Leda en de zwaan

70cm x95cm

Oppergod “”Zeus ” veranderde in een zwaan en bevruchtte Leda. Dit komt uit de Griekse mythologie.

Het schilderij heb ik geschilderd met acrylverf op karton

#80 Frisse duik

50cm x70cm

Met mijn omschrijving ” FRISSE DUIK ” voel ik mij vrij een duik in de zee te nemen.

Het schilderij heb ik geschilderd op karton met acrylverf en neocolor krijtjes gebruikt.

#81 keuze vrijheid

80cm x80cm

mijn werk is geinspireed op de regenboog kleuren die voor ALLE mensen een belofte inhouden. Vrijheid van keuze: wie je bent- geloof en ras. In veel landen staat dit onder druk.

#82 Leve de vrijheid

60cm x60cm

Schilderij in acryl. Weerspiegelt de vrijheid in al zijn kleuren.
Vrijheid in al zijn eenvoud, in al zijn kleurenpracht en zo vrij als een vogel.

#83 Paradox

80cm x60cm

Het evenwicht tussen vrij zijn en vastzitten.

#84 Unfolding

80cm x60cm

Vrij zijn, is jezelf durven laten zien, je niet verschuilen.

#85 IJsvrij

60cm x80cm

Acryl op canvas 60 x 80
juli 2021

Schaatsen is voor mij vrijheid.
Ik kan niet wachten totdat het Gooimeer goed is dichtgevroren en ik erop uit kan trekken.
Als de zon ondergaat, ik over het ijs glij en alles achter me laat, schaats ik mijn vrijheid tegemoet

#86 Ik ben geen kuddedier

80cm x60cm

Acryl op canvas (80 x 60)
juli 2021

Dit schaap is de kudde ontsnapt.
Geen herder of hond die hem terug jaagt.
Zo vrij als dit schaap voel ik mij in ons Nederland, waar ik mijzelf mag zijn.

#87 Sail away

70cm x50cm

Acryl op canvas (70 x 50)
Augustus 2021

De sluisdeuren gaan open, ik ruik de zoute lucht van de zee en vaar onbekommerd mijn vrijheid tegemoet.
Hoe anders is het voor al die mensen, die in een rubber bootje zonder enige vorm van bescherming de vrijheid zoeken en die wanhopige zoektocht soms zelfs met hun leven moeten bekopen.

#88 The blue gondolas

70cm x70cm

Vrijheid betekent voor mij het mogen reizen naar andere landen, mij te kunnen verdiepen over cultuur en architectuur. Vorig jaar, tussen 2 lockdowns in, waren we even in vrijheid en konden we proeven aan een wonderschone stad.
Vrijheid is een persoonlijke beleving; een verrijking in mijn leven die het reizen met zich meebrengt. Door de ervaringen die je meemaakt, kan je leren vanuit een ander perspectief te kijken. Dit schilderij The Blue Gondolas beeld Venetië uit in coronatijd. Zie hoe verstild het nu is, de rust die het uitstraalt. Dat zet je aan het denken…

#89 Swimmingpool in Bali

60cm x80cm

Vrijheid betekent voor mij het mogen reizen naar een ander land en daar te genieten van een prachtige avond aan het zwembad.
Dit schilderij “Swimmingpool in Bali” betekent voor mij: volledig los zijn van zorgen en ultiem kunnen genieten. Het heeft de intense kleuren van het laatste licht wat op het zwembad valt. Het beeldt verkoeling uit, het afsluiten van een mooie dag, de rust van het water en de Balinese sfeer:
Tegen de avond, aan de oostkust van Bali, gaat de zon onder en een koel briesje steekt op. De geurige dampen van Nasi Rames vliegen vluchtig langs je neus, een Balinees brengt nog even een offertje, vergezeld met een vleugje wierook. Nog eventjes geniet je aan het zwembad voordat je aan tafel kunt schuiven. Ja, dit is vrijheid!

#90 Havana dream

60cm x50cm

Vrijheid betekent voor mij; reizen naar een totaal ander land en je daar open te stellen voor hun cultuur. Je bent nieuwsgierig naar de filosofische kant over het leven. Al snel kom je erachter dat de Cubanen het niet gemakkelijk hebben, maar zij beheersen echter de kunst om van het leven te genieten. Zo’n mooie levensvisie! Altijd beleef je hun glimlach, hun muziek, hun salsa en hun sociale leven als je door Cuba reist.
Nieuwe spullen kunnen zij vaak niet kopen en daarom koesteren ze van wat zij hebben. Hun oldtimers poetsen zij op om wat geld te verdienen, door deze als taxi te laten fungeren.
Dit schilderij “Havana Dream” beeld zo’n prachtige oldtimer uit. In de glimmende bumper zie je de omgeving van Havana, de hoofdstad van Cuba. Het herinnert mij hoe de Cubanen in het leven staan, hoeveel ik van hun levenswijze heb geleerd. Dit kan alleen in vrijheid!

#91 Hier en de overkant (2021)

170cm x90cm

olieverfschilderij op paneel betreft

Vrij zijn betekent voor mij:

aan het wad lopen, de frisse zeelucht opsnuiven, ook tijdens de lockdown in coronatijd
Vrij zijn om te gaan en staan waar je wilt op momenten dat jij dat wilt, net zo vrij als de vogels die daar aan het wad in de lucht zweven en/of foerageren.
Vrij zijn om naar de overkant te kijken en de vrijheid hebben om daar naar toe te gaan
Denkend aan al degenen die ook aan zo’n overkant staan en die mogelijkheid om over te steken niet hebben.
Voor hen is de overkant een fata morgana, zonder horizon, een vaag beeld.
Zo kwam het op mij over toen ik daar op een mooie middag in juni achter de dijk bij Uithuizen stond en naar het Duitse eiland Borkum keek.
Geen horizon, vrij zwevend in de lucht, vage contouren en toch heel dichtbij……….VRIJ

#92 Ocean Blue

60cm x50cm

Encaustic Art = schilderen met gekleurde bijenwas. Geschilderd op canvasdoek m.b.v. een Encaustic strijkijzer en een Encaustic hot air gun. Bewerkt met tissues en Herkimer Diamants en Olivijn stenen.

De Oceaan/de zee betekent voor mij de ultieme vrijheid: de oneindigheid, de beweging/deining, de schoonheid die ze herbergt, de stilte. Je voelt de vrijheid wanneer je erin zwemt, hoe je zweeft in het water, kan drijven en je mee kan laten voeren zonder beperkingen of belemmeringen.
Dit schilderij staat symbool voor mijn vrijheid!

#93 FREE THOUGHTS

60cm x70cm

Deze conceptuele assemblage komt uit de serie ‘FREE or FRAMED’ en gaat over (on)vrijheid.
We bewegen ons binnen de kaders van de maatschappij. Zowel individuele, sociaal maatschappelijke vrijheid, als de vrijheid die de mens neemt om over de Aarde te beschikken. Actuele onderwerpen met een vleugje humor. In de hoop bij te dragen aan een gemeenschappelijk ‘weten’, van waaruit de mens nieuwe en betere keuzes kan maken. Het goud is een knipoog naar de meest kostbare grondstof, waardoor we ons graag laten verblinden.

Dit kunstwerk, ‘FREE THOUGHTS’ toont de kracht van vrije gedachten. Zodra de beperkende maatschappelijke kaders worden doorbroken, groeit en bloeit de geest. Meegenomen hierin is de wens te groeien naar een ‘groenere’, natuurvriendelijke samenleving.

#94 De droom

50cm x60cm

Vrijheid betekent voor mij dat men de ruimte krijgt om eigen keuzes te maken. Het staat voor harmonie, samenwerking en flow met het leven. Moeilijkheden zijn onvermijdelijk, maar echte groei ontstaat juist door om te leren gaan met lastige ervaringen.

Dit schilderij is geïnspireerd op een droom, waarin deze verwarmende kleuren samen zag bewegen. door het vrije verloop van de stromende kleuren, past dit schilderij perfect bij het beeld dat ik heb van vrijheid en ik deel deze graag.

#95 De Afrekening

117cm x77cm

In dit werk reken ik af met alle beklemmingen die het geloof met zich meebrengt.
Het werk bevat een hele bijbel en een psalmen- en gezangenboek. Elk blad is verfrommeld tot een prop en heeft zijn plek gekregen in het werk.
De touwen die vanuit het hart naar boven komen en losgebroken zijn geven de afrekening met het geloof en dus bevrijding aan.
Het geloven ligt niet binnen geschreven dogma’s maar in je eigen kracht.

Dit werk is omrand met een stalen lijst.

#96 Vrij als een Vogel

54cm x75cm

Deze Collage met Aquarel verbeeldt voor mij de vrijheid om te reizen, om te gaan en staan waar je wilt. De gevleugelde, mythische figuur vliegt als een vogel boven een landschap met allerlei voorstellingen van dingen, die je op reizen kunt tegenkomen, zoals historische steden, cultuur, muziek en dieren als een zwerfkat en een leguaan. Voor deze collage gebruikte ik kopieën van mijn reis- en andere schetsen. De voorstellingen zijn met opzet vervaagd, want door Corona was reizen lange tijd slechts in gedachten en herinneringen mogelijk..

#97 Sprong naar de Vrijheid

65cm x 90cm

In dit schilderij, gemaakt met Acryl op canvas, verbeeldt de Spaanse danser met zijn krachtige expressie en houding een sprong naar vrijheid. Hij lijkt los te willen komen van de alledaagsheid, vrij van dwang en verplichtingen: een sprong naar totale vrijheid. Hij springt hoog op, met geheven armen als vleugels van een vogel en met een wilskrachtige gezichtsuitdrukking.

#98 Vrij

30cm x 40cm

Acryl op board, Het gevoel van echte vrijheid kan alleen een hond op t verlaten strand in de vroege ochtend verbeelden in heel haar doen en laten…

#99 Identiteit

124cm x97cm

In dit werk laat ik door middel van het kleurgebruik en de unieke afdrukken die ik erin gezet heb zien dat de vrijheid om voor een eigen identiteit te mogen staan essentieel is voor mens en maatschappij.
De kleuren, welke alle rassen en genders symboliseren, vormen samen een eenheid in dit werk en versterken elkaar.

Dit werk is omrand met een stalen lijst.

#100 De wereld is te klein voor muren

21cm x 30cm

Als studenten fantaseerden we wel eens dat de Berlijnse muur ooit zou vallen. Wat was het bijzonder toen dat echt gebeurde! Wat ik toen nog niet kon vermoeden, is dat de liefde van mijn leven tot 1989 achter deze muur woonde.
Mijn man leerde pas in 1990, na de val van de muur zijn vader kennen. Zijn vader zat toen hij nog heel klein was, vast in de DDR als politiek gevangene. Maar hij werd vrijgekocht door West-Duitsland en belandde uiteindelijk in Nederland, waar hij zich eindelijk veilig voelde.
Toen ik mijn man in 2003 leerde kennen heb ik me pas echt gerealiseerd wat leven in (on)vrijheid betekent en heb tranen met tuiten gehuild over de heftige verhalen. Weg met alle muren, de wereld is van iedereen!

#101 On bended knee is no way to be free

16cm x 22cm

Vrijheid betekent voor mij: kunnen zijn wie je bent en kunnen zeggen wat je denkt. Gelukkig is Nederland een land waar dat kan en waar je veilig bent. De aanslag op Peter R. de Vries kwam daarom als een mokerslag binnen. Hij heeft zich nog nooit door iemand de mond laten snoeren in zijn onvermoeibare strijd voor rechtvaardigheid. Keek nooit angstig over zijn schouder en was niet bang voor de zwaarste criminelen van Nederland. Sprong op de bres voor nabestaanden, onterecht veroordeelden en voor vluchtelingen. Deze tekening is een eerbetoon aan deze bijzondere man die altijd streed voor het goede en eigenlijk 100 jaar had moeten worden.

#102 Express Yourself

60cm x 80cm

Madonna in haar “Golden Days”. In die dagen, 1990, was het shockerend hoe een vrouw in een puntbeha liet zien hoe ze haar ‘mannetje’ stond. Een inspiratie voor velen, maar vooral bekrachtigend voor de LHTBQ+ gemeenschap. Laat zien wie je bent. ‘Freedom of speech’ was de boodschap van Madonna – ”Express Yourself!”
Open je hart en wees wie je bent. Inmiddels zijn we 30 jaar verder en is de acceptatie stukken vooruit gegaan. Leven in vrijheid is kunnen zijn wie je bent. ‘”Express yourself!”.
Daar heb je wel ballen voor nodig.

#103 Op zoek naar vrijheid

70cm x 80cm

Miljoenen mensen op deze wereld zijn op zoek naar vrijheid. Ze komen op deze zoektocht tal van hindernissen en obstakels tegen en komen dikwijls daarom voor een gesloten ingang of uitgang te staan. Het blijft een zoektocht tot ze de vrijheid gevonden hebben. Deze schilderij (acryl op papier) symboliseert deze zoektocht. De enige weg naar de vrijheid bevindt zich in de middelste passe-partout die ze daarvoor, desnoods, dienen af te breken. Anderen vinden die weg niet en komen voor gesloten ingangen te staan of uitgangen die onmogelijk zijn of gevaarlijk zoals de bovenste rioolbuis. De zoektocht naar vrijheid kan zowel te land als te water gebeuren maar zit vol met hindernissen. Deze universele zoektocht naar vrijheid komt zowel voor bij migratie, onterecht opgesloten mensen en zelfs personen die opgesloten zitten in hun privé-situatie. Ze is ook universeel voor alle mensen op deze wereld. De figuren hebben verschillende kleuren wat verwijst naar alle rassen, kleuren en diversiteit van de wereldbevolking.

#104 Wings

40cm x 30cm

Schilderen met olieverf is mijn passie.
In eerste instantie inspireerde mij Gustav Klimt met zijn vrouwen en veelal het goud.
Zo ontstonden ook kunstwerken verweven met vogels, die later steeds meer de overhand kregen. Deze vogels staan voor mij symbool als de weg naar vrijheid. Met hun pracht en praal, de mooie waves en donzen veren, zachtheid, kleurrijk, onschuld en ook de wetenschap dat ze elk moment de mogelijkheid hebben om ergens heen te vliegen waar ze maar heen willen……VRIJHEID….

#105 Libertad

80cm x 120cm

“Libertad” (Freedom) gave me a sense of peace and quiet, it helps me to process life, reflect and simply enjoy the benefits of being creative, to get emotions out on the canvas. Also, this painting allowed me to express basic human emotions. For me is a constant search for the best way to interpret the ideas that I have about myself and the world I live in. This piece gave me freedom to make what I love, using different materials and textures.
This piece was created as an extension of my past, where I have come from and what I have learned, and as well as a preview of the future, where I am going, and the impact of people that surrounded me during my life. All the changes I have been through all my life, living in different countries, sharing with other cultures, and living different experiences, always following my dreams and being free (LIBRE).

#106 Ode aan de bomen 1

90cm x 190cm

Gemengde techniek

#107 Ode aan de bomen 2

90cm x 190cm

Gemengde techniek

#108 Breakthrough

29cm x 29cm

intuïtief werk
gemengde technieken
2019

#109 Breaking the borderline

40cm x 120cm

Van stilstand, tot in beweging komen
intuïtief werk
gemengde technieken
2021

#110 bevrijd

150x100cm

olieverf met gedicht .. ..
Hoor graag of dit voldoende is of dat er nog meer tekst of andere zsken toegevoegd moeten worden..

#111 Gedachten zijn vrij..

100x70cm

olieverf… alle gedachten zijn vrij in een bos in de avondzon…